Referater instruktørmøder

Referat instruktørmøde mandag d. 15. juni 2015 klokken 19:00

Overskrift Motivation Mål Beslutning Ansvarlig
1 Punkter til evt.
2 Instruktør Manual Se om der står det man har brug for at vide som ny instruktør eller hjælpeinstruktør i klubben 

 

Blive enige om eventuelle rettelser Blev vedtaget Michael
3 Ghi chu og små børn Bruger vi for meget tid på at lære dem noget de ikke er klar til Vi skal diskutere om  vi prioritere rigtigt Skal stadig trænes, men vægtes ikke så højt i træningen og til gradueringer
4 Instruktør træning Der har været ønske om instruktørtræninger  Der fastsættes en træning efter ferien Poul
5 Bronze cirkel Hvor tit og hvordan vil vi teste?Udførsel af øvelser? Finde en test form,og interval.

Gå øvelserne igennem og blive enige om udførelsen

Thomas fremlagde en model. Derudover bliver der en vejledende test indtil 5. kup og egentlige krav fra 4. kup. Skrives ind i pensum Michael
6 Gradueringer i fremtiden Der opdeles således at Thomas og evt. Jesper graduerer indtil 5. kup og Poul graduerer fra 4. kup. Måske er der mulighed for at graduere samtidig således at alle afslutter på samme tid. PoulThomas
7 Mentor for højbælter Fra 4. kup og opefter udfyldes en handleplan. Den enkelte elev tager initiativet og vælger en mentor blandt instruktørerne. Handleplan:Michael
8 Træningsplan efter ferien Vi ønsker en opdeling efter bæltegrad så træningen kan målrettes noget mere. Opdeling efter bæltegrad En træningsplan blev vedtaget. Den blev dog ændret af bestyrelsen da formålet ikke blev opnået og da den var meget skrøbelig på instruktørsiden.Vi træner videre som hidtil.
9 Opdater traener@sundo.dkMail liste Så fremtidige dagsordener kan sendes rundt der i gennem Få føjet de sidste e-mail til listen Jesper R.
10 Evt.
11 Næste møde dato 14. september 19.00

Referat Instruktørmøde møde 02-02-15

Dagsorden Referat
1. Træningsfordeling Kan desværre ikke forvente at Mads tilbage lige med det samme

Mandag

16:45-17:45 Mon Jesper Rasmussen – Frederik Boesen

1745-19:05 Junior Magnus Salmonsen , Mia Meling

19:15-21:00 Voksen begynder/ øvet Thomas Gramstrup Nielsen?

Onsdag

16:45-17:45 Mon Kent Arne Madsen

17:45-19:05 Junior Øvet Jesper Mikkelsen , Maja Borggård

17:45-19:05 Voksen begynder Kristian Nedergård

19:15-21:00 Voksen øvet: Poul Boesen

Torsdag

17:45-19:00 Junior begynder Jesper Rasmussen – Thomas Gramstrup Nielsen

19:00-21:00 Kamp Andreas Gramstrup Nielsen

2. Evaluering logbog Magnus og Mia er ikke rigtig kommet i gang, men ellers bruger junior den.
Mon bruger det ikke.
Voksen bruger den.
3. Instruktørkursus hjælpetræner uddanelse (1-2 træner) 1-3-2015 vejle
1 b vejle 16/5-17/5-2015

Kent-Arne og Kristian er interesseret. Måske også andreas.

4. Diskussionsoplæg: Indstilling af elever til graduering på hold med mange instruktører. Kup Graduering Søndag den 8. Marts.
Thomas lave brutto listen.
Magnus og Mia giver deres bud, og snakker med Thomas og Jesper M.

Mon bliver som udgangspunkt gradueret til Hvid med gul snip.

5. Ideer til weekend arrangementer, træning, andet * Weekend træning med stave. – Kent-Arne.
* Faldteknik joan.
* Poul ved gerne lave en Træner træning.
* Kamptræner trænings weekend. Intern
* Kamptræning med en fra aalborg.
* Kristian vil gerne have nogle dobbelt stående og gulv kamp fast 1-2 gang om måneden.
* Kristian har afholde en weekend træning med guldkamp.
* MON holder en weekend graduering. Thomas skal måske med kampholdet. Kan Jesper Mikkelsen graduere?
6. Evt. Tillykke til Mia!

Tape bane. Kristian. Morten finder ud af ud af hvad der kan bruges. Lidt hjælpe streger til mon vil også være godt

Diskussion: Hvad vil vi med klubben? Fokus på kamp? Fokus på teknik? Selvforsvar? Motion? Vi bør diskutere hvad vi vil så vi kan prioritere efter det.

Kamptræning i aalborg og i andre klubber? Kristian vil gerne køre en gang imellem.

Kamptrænings struktur. Mere struktur på kamp holdet og træningen ønskes. Mia rykker snart op til øvede, og ønsker træning i forhold til det.

Kampstævne 28. Feb.

7. Næste møde

 

Referat Trænermøde 01-12-14

Dagsorden Referat
1. Træningsfordeling Skema blev fremlagt og udfyldt. Michael ønsker at fratæde.
2. Logbog Thomas fremlagde. Logbogen skal bruges fremover på alle hold.
3. Instruktørkursus De spurgte skal melde tilbage til Thomas om de kan.
4. Diskussionsoplæg: Styrketræning Styrke skal leges ind. Find på små lege der udfordrer kroppen. Evt. invinteres Bo Kvorning og andre til at komme med inspiration
5. Diskussionsoplæg: Disciplin på juniorholdet. Juniorerne skal have lov til at gå ud og tisse. Juniorerne skal ikke pålægges straf. Forefindes der uacceptabel adfærd , kan man udelukke udøveren fra den pågældende træning. Har en udøver gentagne gange uaccetabel adfærd kan udøveren udelukkes fra klubben efter at det er taget op af bestyrelsen.Der skal evt. laves en lørdag med inspiration til trænerne.
6. Evt. Gradueringer skal fastlægges fremover og skrives i årsplanen. Procedurerne omkring udpegning skal overholdes.Spil: Michael fremlagde taekwondospil. Der udarbejdes nogle flere.Rengøring: Der skal opryddes noget bedre.Kamphold: Der diskuteredes hvorvidt bæltegraden skulle sænkesSamtaler med rødbælter.

Weekendtræninger: Der skal planlægges flere weekendtræninger/tematræninger.

Monhold: Monnerne skal holdes længere på holdet. Træningen på holdet skal differentieres noget mere så den også er udfordrene for de øvede.

7. Næste møde Mandag d. 2. februar 2015

 

Referat Trænermøde 08-09-14

Dagsorden Referat
1. Træningsplaner/planlægning Instruktørerne kommunikerer efter hver graduering, hvad der skal fokuseres på. Grundteknikkerne til det nye bælte trænes efter hver graduering Der laves en form for logbog over undervisningen. (Thomas)Det er fortrinsvis taekwondo vi træner!Varm først op og udstrækning bagefter.Husk at planlægge træningen sådan at man varmer op til de teknikker man skal træne. Nye teknikker skal indlæres imens man er frisk. Styrketræning til sidst.Der skal arbejdes på at niveaudele voksenholdet.Jesper ønsker at få delt monholdet.

Der mangler instruktører, hvordan løser vi det?

Højbælterne vil på skift få ansvaret for lavbælterne.

2. Hvem er chefinstruktør og med hvilke ansvarsområder Thomas er chefinstruktør. Skal stå for instruktørmøderne. Dvs. indkaldelse, dagsorden og afholdelse. Skal være tovholder i alt der vedrører træningen. Uddannelse af instruktører.
3. Kommandovejen i klubben Klar skillelinie mellem Bestyrelse og instruktører. Bestyrelsen sætter rammerne, instruktørerne forestår den daglige træning.
4. Udvælgelse og opstart af nye instruktører Der skal rekrutteres flere hjælpeinstruktører. Kunne man skabe et positivt billede omkring at være hjælpeinstruktør/instruktør?Nye instruktører skal oplæres/(ses an), så de efterlever klubbens holdninger/værdier.
5. Faste datoer for graduering Datoen meldes ud senest 4 uger før. Den enkelte udøver varsles 2 uger før.Næste graduering d. 1. november kl. 13.00
6. Evt. Der skal gøres bedre rent efter sidste træning
7. Næste træning Mandag d. 1. december kl. 19.15-21.00

 

 

Referat Trænermøde 09-12-13

Dagsorden Referat
1. Gradueringsbog for kup-grader Den bruges
2. Indrapportering til forbund Fremover skal alle kupgrader indrapporteres til forbundet
3. Mon-graduering Skal være med faste intevaller. Jesper Rasmussen er ansvarlig
4. Forudsætninger for graduering Voksne: Der skal gå minimum 3 mdr. mellem hver graduering. Min. 5 kamptræninger imellem hver graduering over 8.kup. Min. 8 træninger de sidste 4 uger inden gradueringJuniorer: Min. 4 mdr mellem hver graduering. Min. 5 kamptræninger imellem hver graduering over 8.kup. Min. 8 træninger de sidste 4 uger inden gradueringMon: Styres af Jesper. Dog skal forbundets retningslinier overholdes.
5. Trænerfordeling efter nytår Voksne øvede mandag: PoulVoksne øvede onsdag: ThomasVoksne begyndere onsdag: KristianKampholdet Torsdag: FritsJunior mandag: Lotte+MagnusJunior onsdag: Thomas+MiaMon-holdet mandag: Jesper+Mads og Mia

Vikarer: John, Michael

6. Hjemmetræning Det er medlemmets eget ansvar at supplere med hjemmetræning når man har opnået en vis bæltegrad.
7. Gi Chu og Pyoung Ahn Skal indarbejdes i pensum. Michael føjer det til pensum.
8. Næste møde Mandag d. 10. marts kl. 19.00

 

Referat Trænermøde 10-03-14

Dagsorden Referat
1. Gennemgang af referat fra sidste møde Blev gennemgåetDer laves regler for adfærd og graduering, der ophænges i klubben. Michael laver dem.
2. Holddeling/instruktørbemanding Mia og Mads er begge på mon-hold, Mads er hjælpetræner på juniorholdet.
3. Østre Skole d. 18/3 13:30 – 15:30 Lotte instruerer skoleelever. Mia og Mads hjælper.
4. Graduering. Hvem er klar og hvornår Thomas og Lotte snakker sammen om træningen på juniorholdet og om hvorvidt børnene er klar til graduering.Næste graduering er d. 22. marts kl. 13:00
5. Andre emner Det blev diskuteret hvorvidt der skal udarbejdes mål/delmål for elever med rødt bælte og fremefter.Man skal fremover være orange bælte for at deltage i kamp/kamptræning. De der allerede er på kampholdet under orange bælte får lov til at fortsætte.
6. Disciplin Instruktørerne skal huske at gennemgå adfærdsregler, hver gang der kommer en ny elev.Dobog skal være nyvasket til hver træningDer bruges ikke sko ved pensumtræningTørklæde er tilladt af religiøse årsagerNår man sidder er det enten i skrædderstilling eller på knæNår man retter på dobogen skal man vende sig væk fra instruktøren.

Ingen tyggegummi under træning

Der skal bæres klubmærke, man kan ikke komme til graduering uden klubmærke.

 

7. Elevregler Der blev gennemgået og diskuteret forskellige forslag.Poul udarbejder et forslag til elevregler som diskuteres på næste møde.
Næste møde Mandag d. 16. juni

 

Referat Trænermøde 16-06-14

Dagsorden Referat
1. Ophæng Poul fremlagde et udkast til regler for adfærd i dojangen. Reglerne bliver ophængt ved døren ind til dojangen.
2. Holdopdeling Har vi den optimale opdeling? For at træne på voksenholdet skal man min. være 15 år eller min. have blå bælteJuniortræning kl. 17.45-19.05Instruktører: Lotte, Michael og ThomasVoksentræningen kl. 19.15-21.00Instruktører: Poul og Thomas

 

Voksen begynder kl. 17.45-19.05

Instruktør: Kristian Jensen

 

Kampholdet: Der selvtrænes.

 

Mon-børnene kl. 16.45-17.45

Instruktør: Jesper Rasmussen

3. Juniorhold længere træning Se punkt 2
4. Instruktørfordeling efter sommerferien Se punkt 2
5. Mon-hold (disciplin) Blev diskuteret
6. Hjælpeinstruktør (alder) Min. alder 13 år. Der vurderes om den enkelte er egnet.
7. Graduering (hvem og hvornår) Blev diskuteret. Gradueringer placeres marts, juni, Oktober og December.
8. Dagsorden på hjemmesiden Fremover skal dagsordenen lægges på hjemmesiden.
9. Uddannelsesplan instruktør Bestyrelsen har sat penge af.
10. Evt.Sommerferie 28-29-30-31
11. Næste møde 8. september kl. 19.00

 

 

Skriv et svar