Generalforsamling 2017

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Thisted taekwondo Dojang Sun-Do
d. 27. marts 2017 kl. 19.00
Fabriksvej 8
7700 Thisted.

Vi ser frem til et godt fremmøde.

Husk at du som forælder har stemmeret på dine børns veje.
Har du punkter til dagsordenen som skal til afstemning, skal de være formanden i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen. formand@sundo.dk

På bestyrelsens vegne
KentA

Dagsorden

Post Categories: Arrangement